• Aktivnosti društva

  Author: Vodovod d.o.o
  Kategorija: O nama

  Ciljevi

  Opći ciljevi razvoja vodoopskrbe i odvodnje temelje se na programima jedinica lokalne samouprave kao i programima prihvaćenim od strane javne ustanove Hrvatske vode. U opće ciljeve spada i trajno unaprjeđenje organizacije poslovanja, uvođenjem sustava kvalitete poslovanja, dogradnja i unaprjeđenje sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom,  razvoj komunalnog informacijskog sustava te razvoj sustava daljinskog nadzora i upravljanja objektima.
  U posebne ciljeve spada provođenje godišnjih aktivnosti dogovorenih sa lokalnom samoupravom i Hrvatskim vodama.

  Tako su trenutno aktualni:

  • Izgradnja kanalizacije naselja Duće
  • Obnova pogona za kondicioniranje vode „Zagrad“
  • Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava za naselja uz srednji tok rijeke Cetine