• Obavijest potrošačima sa područja Kostanja

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:13. 11. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području naselja KOSTANJE (dio od crkve prema Podgrađu), da će zbog nužnih radova biti obustavljena isporuke vode dana 14.11.2019. (ČETVRTAK) od 08:30 do 13:00 sati.

  U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odgađaju za sljedeći dan.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja Dugog Rata

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:11. 11. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području Dugog Rata– ulice:
  Trg kralja Tomislava (k.br:6,7,8,9,10)
  – Jadranska (k.br. od 16 do 26)
  – Omiška
  – Trg sv. Josipa
  – Poljička cesta (k.br:137 do 165 i 36 do 62
  )

  da će zbog nužnih radova na sanaciji biti obustavljena isporuke vode dana 12.11.2019.(utorak) u vremenu od 09:30 do 12:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja Kostanja i Seoca

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:5. 11. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području naselja KOSTANJE i SEOCA da će zbog nužnih radova biti obustavljena isporuke vode u vremenu od 06.11.2019. (SRIJEDA) 22:00 sata do 07.11.2019 (ČETVRTAK) 02:00 sata.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja Omiša

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:31. 10. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području Omiša (Mlija, Brzet, Ravnice) da je zbog puknuća opskrbnog cjevovoda došlo do privremenog prekida vodoopskrbe. Dok se ne završi sanacija osigurat će se privremena opskrba preko vatrogasnih cisterni.

  Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju!

 • Obavijest potrošačima sa područja Omiša – Mlija

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:30. 10. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području Omiša
  -ul. Milana Marušića
  ;
  -ul. Fra Stjepana Vrlića; k.br: 10,12,14,16,18
  da će zbog radova na cjevovodu biti obustavljena isporuke vode dana 31.10.2019. (četvrtak) u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne   količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja Šestanovca, Katuna i Kreševa

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:16. 10. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području naselja ŠESTANOVAC (zapadni dio), KATUNI i KREŠEVO da će zbog nužnih radova biti obustavljena isporuke vode dana 17.10.2019. (ČETVRTAK) od 09:00 do 14:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja Naklica

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:14. 10. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području naselja NAKLICE da će zbog nužnih radova biti obustavljena isporuke vode dana 15.10.2019. (UTORAK) od 09:00 do 14:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja Tugara

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:14. 10. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području naselja TUGARE da će zbog nužnih radova biti obustavljena isporuke vode dana 15.10.2019. (UTORAK) od 09:00 do 12:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja Gata

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:7. 10. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području Gata (ul.Brus, Podkonjevača, Gospe od Smova, Put Podcelja, Poljička cesta 61-Beović do Podgradac) da će zbog nužnih radova na cjevovodu biti obustavljena isporuka vode dana 09.10. 2019. (srijeda) u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja naselja Zvečanje i Smolonje

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:4. 10. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području naselja Zvečanje i Smolonje da će zbog nužnih radova na cjevovodu biti obustavljena isporuka vode dana 07.10. 2019. (ponedjeljak) u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja naselja Čišla, Gornje Ostrvice i Smolonja

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:3. 10. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području naselja Čišla (od ul.Stožernog brigadira Ante Šaškora 59) ,Gornje Ostrvice i Smolonja da će zbog nužnih radova na cjevovodu biti obustavljena isporuka vode dana 04.10. 2019. (petak) u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja naselja Čišla, Gornje Ostrvice i Smolonja

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:1. 10. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području naselja Čišla (od ul.Stožernog brigadira Ante Šaškora 59) ,Gornje Ostrvice i Smolonja da će zbog nužnih radova na cjevovodu biti obustavljena isporuka vode dana 02.10. 2019. (srijeda) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe

 • Obavijest potrošačima sa područja Omiša i Zakučca

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:19. 9. 2019

  Obavještavamo potrošače vode s područja Omiša i Zakučca ulice: Cetinska Cesta, Mosorska Cesta, Lisičina, Furnaža, Zakučac (..Vila Dvor, Galeb Furnaža, Omial, Grom, Klesarstvo Forma, HE Zakučac..) da će zbog radova na sanaciji cijevi (Cetinska cesta 2) biti povremenih prekida u isporuci vode dana 20.09. 2019. (petak) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavještavamo potrošače sa područja Šestanovca i Katuna

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:4. 7. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području od ŠESTANOVCA do KATUNA  da će zbog radova biti obustavljena isporuka vode dana 05.07.2019. (PETAK) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavještavamo mještane sa područja Duća, Rogač IV

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:6. 6. 2019

  Obavještavamo mještane sa područja Duća, Rogač IV da će u periodu od 24 sata od 07.06.2019. godine (petak)  09:00 sati do 08.06.2019. godine (subota) 09:00 sati zbog radova na sanaciji prometne površine kod poklopca kanalizacijske šahte u cesti neće biti moguće prometovanje vozilima.

 • Obavještavamo stanare sa područja Duća, Rogač IV

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:14. 5. 2019

  Obavještavamo stanare sa područja Duća, Rogač IV da će dana 15.05.2019. godine (sijeda) u vremenu od 07:00 do 17:00 sati zbog radova na sanaciji poklopca kanalizacijske šahte u cesti biti otežano prometovanje vozilima.

 • Obavještavamo potrošače sa područja Tugara

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:7. 5. 2019

  Obavještavamo korisnike vodnih usluga sa područja Tugara od predjela Vodičko do Podhuma da će zbog radova na cjevovodu biti obustavljena isporuke vode dana 08.05.2019. godine (srijeda) u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

  Molimo naše cijenjene potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

  U slučaju vremenskih neprilika radovi se odgađaju!

 • Obavještavamo potrošače sa područja Novih Sela

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:17. 4. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području Novih Sela  da će zbog obustave isporuke iz pravca Sinja biti obustavljena isporuka vode dana 18.04.2019. (ČETVRTAK) u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavještavamo potrošače vode sa područja Lokve Rogoznice

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:1. 4. 2019

  Obavještavamo potrošače vode sa područja Lokve Rogoznice – ulice: Staro selo, Stara cesta, Ogranak Lokva i Put Lokve da će zbog radova na cjevovodu biti obustavljena isporuka vode dana 02.04.2019. (UTORAK) u vremenu od 08:30 do 14:30 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavještavamo potrošače vode sa područja Slimena

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:1. 4. 2019

  Obavještavamo potrošače vode sa područja Slimena da će zbog radova na cjevovodu biti obustavljena isporuka vode dana 02.04.2019. (UTORAK) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavještavamo potrošače sa područja Šestanovca

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:13. 2. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području ŠESTANOVCA (od trafike do Popovića ulice) da će zbog radova biti obustavljena isporuka vode dana 14.02.2019. (ČETVRTAK) u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavijest potrošačima sa područja Omiša i Zakučca

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:12. 2. 2019

  Obavještavamo potrošače vode s područja Omiša i Zakučca ulice: Vukovarska od br.74 (kuća Mandić), Put Vrila, Četvrt Vrilo, Četvrt Žarka Dražojevića, Cetinska Cesta, Mosorska Cesta, Lisičina, Furnaža, Zakučac (..Vila Dvor, Galeb Furnaža, Omial, Grom, Klesarstvo Forma, HE Zakučac..) da će zbog radova na objektima vodoopskrbe Omiš-Zakučac biti obustavljena isporuka vode u noći sa srijede na četvrtak (13.02./14.02. 2019.) u vremenu od 22:00 do 01:00h.

  Molimo potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • OBAVIJEST KORISNICIMA

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:5. 2. 2019

  Zbog radova na glavnom električnom vodu, dana 06.02.2019. (srijeda), doći će do prekida isporuke električne energije u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. te će radno vrijeme sa strankama biti od 07.30 do 10.00 sati.

  Hvala na razumijevanju!

 • Obavještavamo potrošače sa područja Šestanovca i Kreševa

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:16. 1. 2019

  Obavještavamo potrošače vode na području Šestanovca (od centra) do Kreševa da će zbog nužnih radova na vodoopskrbnom cjevovodu biti obustavljena isporuka vode dana 18.01.2019. (petak) od 09:00 do 14:00 sati.

  Molimo naše cijenjene potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavještavamo potrošače od Sumpetra do Bajnica

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:11. 1. 2019

  Obavještavamo potrošače od Sumpetra (ulica Put Sv. Roka 1) do Bajnica (Poljička cesta 122) da će zbog nužnih radova na vodoopskrbnom cjevovodu biti obustavljena isporuka vode dana 15.01.2019. (utorak) od 09:00 do 11:00 sati.

  Molimo naše cijenjene potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

  U slučaju vremenskih neprilika, radovi se odgađaju.

 • ČESTITKA

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:22. 12. 2018

 • Obavijest potrošačima na području Gata

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:5. 12. 2018

  Obavještavamo korisnike vodnih usluga sa područja Gata (zapadno od ulice Poljička cesta 65 i Podcelje) da će zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu biti obustavljena isporuka vode dana 6.12.2018. godine (četvrtak) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

  Molimo naše cijenjene potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavještavamo potrošače sa područja Omiša i Duća

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:8. 11. 2018

  Obavještavamo potrošače vode od ulice Omiš, Vukovarska 76 (kuća Bilić) do Duće, Glavica II da će zbog nužnih radova biti obustavljena isporuka vode dana 08.11.2018. (utorak) u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

  Molimo naše cijenjene potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

 • Obavještavamo potrošače sa područja Duća

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:25. 10. 2018

  Obavještavaju se potrošači vode na području Duća (od ulice Vavlje II do Poljička cesta – Luka) da je zbog puknuća magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda došlo do privremenog prekida vodoopskrbe. Dok se ne završi sanacija osigurat će se privremena opskrba preko vatrogasnih cisterni.

  Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju!

 • Obavještavamo potrošače od Sumpetra do Bajnica

  Author:Vodovod d.o.o
  Objavljeno:14. 5. 2018

  Obavještavamo potrošače od Sumpetra (ulica Put Sv. Roka 1) do Bajnica (Poljička cesta 122) da će zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu biti obustavljena isporuka vode dana 15.05.2018. (utorak) od 09:00 do 11:00 sati.

  Molimo naše cijenjene potrošače da unaprijed pripreme potrebne količine vode za piće i sanitarne potrebe.

  U slučaju vremenskih neprilika, radovi se odgađaju.