• Vodoopskrba

  Author:Vodovod d.o.o

  Priključak za stambeni objekt

  -Zahtjev za priključak (napravi se u tehničkoj službi Vodovod d.o.o.)

  -Glavni projekt građevine

  -Pravomoćna građevna dozvola

  Priključak za poljoprivredno zemljište

  -Zahtjev za priključak (napravi se u tehničkoj službi Vodovod d.o.o.)

  -Kopija katastarskog plana i posjedovni list

  -Uvjerenje o namjeni površine

  Na osnovu priloženog zahtjeva se izlazi na teren utvrditi gdje i pod kojim uvjetima je moguće izvršiti priključenje na vodoopskrbnu mrežu. Ako postoje uvjeti za priključenje izvršavaju se obveze prema komunalnoj službi grada ili općine (naknada za vodovodni priključak) i priprema troškovnik i ugovori o priključenju.

 • Odvodnja

  Author:Vodovod d.o.o