• Skupština društva

  Author:Vodovod d.o.o

  Skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, a osobito o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora i Uprave, godišnjim financijskim izvješćima, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, izmjeni Društvenog ugovora, statusnim promjenama i prestanku rada Društva. Pročitaj više …

 • Nadzorni odbor

  Author:Vodovod d.o.o

  Nadzorni odbor odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, a osobito nadzire vođenje poslova društva, po potrebi saziva Skupštinu Društva, podnosi Skupštini Društva pismena izvješća o obavljenom nadzoru, donosi poslovnik o svom radu.
  Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od 3 člana.

  Članovi Nadzornog odbora su:
  Ana Generalić
  Omiš, Joke Kneževića 8
  -predsjednica nadzornog odbora
  tel: 021 755 500

  Bernardin Petrić
  Dugi Rat, Poljička cesta 8
  -zamjenik predsjednice nadzornog odbora
  tel: 021 734 900

  Ivan Birčić
  Grabovac, Grabovac Centar 44
  -član nadzornog odbora
  tel: 021 721 006

 • Uprava društva

  Author:Vodovod d.o.o

  Uprava Društva zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, vodi poslove Društva i upravlja imovinom Društva sukladno zakonu, Društvenom ugovoru, te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora.

  Uprava Društva sastoji se od jednog člana, direktora Društva.

  Član Uprave – Direktor Društva je Matko Kovačević, dipl.ing.
  tel: 021 755 111

 • Organizacija rada

  Author:Vodovod d.o.o

  Organizacija rada u Vodovodu d.o.o. Omiš odvija se kroz Tehničku službu, Financijsko-komercijalnu službu i Opću službu.

  Voditelj Tehničke službe:
  Joško Bijuković, ing. el.
  tel: 021 755 111, mail: josko.bijukovic@vodovod.hr

  Voditelj Financijsko-komercijalne službe:
  Marko Pešić, dipl.oec.
  tel: 021 757 279, mail: marko.pesic@vodovod.hr

  Voditelj Opće službe:
  Mirko Perak, dipl. iur.
  tel: 021 755 112, mail: pravnik@vodovod.hr