• Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

  Author:Vodovod d.o.o
  Kategorija: Zapošljavanje

  VODOVOD d.o.o. Omiš
  raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

  za radno mjesto – dežurni strojar pogona obrade vode na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.

   

  Stručni uvjeti:
  –  SSS, četverogodišnjeg trajanja, elektrotehničkog ili strojarskog smjera,
  –  najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci.

   

  Aplikacija treba sadržavati:
  –  pisanu prijavu (motivacijsko pismo)
  –  životopis
  –  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe),
  –  potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  –  dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

   

  Rok za dostavu prijava na javni natječaj je 22.siječanj 2018. do 14 sati.

   

  Prijave za javni natječaj adresiraju se na: VODOVOD d.o.o. Omiš, Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš – natječaj.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.