• Djelatnost

    Author: Vodovod d.o.o
    Kategorija: O nama

    Osnovna djelatnost Društva  je javna vodoopskrba i javna odvodnja otpadnih voda, što je regulirano upisom u registar Trgovačkog suda u Splitu.

    Vodoopskrba  obuhvaća zahvaćanje, obradu,  transport i isporuku pitke vode krajnjem potrošaču, dok odvodnja otpadnih voda znači prihvat otpadnih voda korisnika usluge, transport do mjesta tretmana te ispust „obrađene“ vode u prirodni prijemnik (more).

    U cilju zadovoljenja ovih javnih usluga, društvo se, trajnim održavanjem, brine o funkcionalnosti objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda. Također, temeljem zakonskih odredbi, ovaj isporučitelj javnih vodnih usluga jedini ima pravo priključenja objekata na komunalne vodne građevine, kao i utvrđivanja tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.