• Dostava i plaćanje računa

  Author: Vodovod d.o.o

  Računi se generiraju na mjesečnoj bazi. Za svako potrošno mjesto radi se zaseban račun. Ako partner ima više potrošnih mjesta može zahtijevati zbirnu uplatnicu za sva svoja potrošna mjesta.

   

  Dostava računa je moguća u papirnatom obliku na području cijele Republike Hrvatske.
  Račune je moguće dobivati i na vlastiti e-mail i u svakom trenutku ih vidjeti logiranjem na naš portal Moj račun (e-komis).

   

  Moguće je i dogovoriti trajni nalog u PBZ-u ili zatražiti I-račun putem vlastitog Internet bankarstva sa bankama koje nude tu uslugu.
  Nakon isteka valute plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata.