• JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

  Author: Vodovod d.o.o
  Objavljeno:21/01/2021

  VODOVOD d.o.o.

  Omiš, Četvrt Vrilo 6

  OIB: 77317840351


  raspisuje


  JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

   
  za radno mjesto – radnik na održavanju na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

  i

  za radno mjesto – radnik na odvodnji na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

  Stručni uvjeti:
  –  NKV

  Posebni uvjetu:

  – zdravstvena sposobnost

  Prijavi treba priložiti:
  –  životopis,
   

  Rok za dostavu prijava na javni natječaj je do 05. veljače 2021. godine.

  Prijave za javni natječaj adresiraju se na: VODOVOD d.o.o. Omiš, Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš – natječaj.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

  U Omišu, 21. siječnja 2021. godine