• Najčešća pitanja

  Author: Vodovod d.o.o

  Što VODOVOD d.o.o. Omiš poduzima ukoliko se obveze po računima za vodne usluge ne podmiruju u roku dospijeća?

  Odgovor:

  Nakon isteka roka dospijeća računa u kojem roku je korisnik vodnih usluga dužan podmiriti račun, VODOVOD d.o.o. Omiš obračunava zakonsku zateznu kamatu na zakašnjele uplate, a ukoliko se račun u narednom periodu ne podmiri šalje opomenu pred ovrhu / utuženje. Ako se račun i nakon opomene ne podmiri, zaduženi ured javnog bilježnika šalje ovrhu.
  Naša je preporuka da račune platite u roku dospijeća kako bi izbjegli višestruko veće iznose podmirenja troškova kasnijih postupaka, od prvobitnog iznosa računa kojeg niste na vrijeme platili. U slučaju da se radi o potrošaču koji nije podmirio više računa VODOVOD d.o.o. Omiš zadržava pravo obustaviti isporuku vodnih usluga.

   

  Zašto i kako se obračunavaju kamate ?

  Odgovor:

  Obračunavanje kamata na zakašnjela plaćanja je zakonska obveza, a način obračuna i visina kamata je također propisano zakonom.

   

  Kako suvlasnici stambene zgrade mogu dogovoriti način plaćanja utroška vode po internim (sekundarnim) mjerilima?

  Odgovor:

  Suvlasnici stambene zgrade mogu dogovoriti način plaćanja utroška vode po internim (sekundarnim) mjerilima po uvjetima utvrđenim odredbama članka 35. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga VODOVODA d.o.o. Omiš.

  http://www.vodovod.hr/category/zakoni-pravilnici-odluke/pravilnici/

   

  Upite može pismeno podnijeti na adresu VODOVOD d.o.o. Omiš, Četvrt Vrilo 6, kao i putem našeg službenog maila i telefona.