• Osnovne organizacijske vrijednosti

  Author: Vodovod d.o.o
  Kategorija: O nama

  1. Društvena odgovornost
  Svojim djelovanjem Društvo nastoji opravdati očekivanja korisnika usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, poslovnih partnera, lokalne zajednice i radnika društva, te pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života.
  2. Profesionalnost
  Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran i profesionalan način, sukladno zahtjevima struke, za što posjeduje potrebna znanja i tehnologiju u obavljanju djelatnosti pružanja usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje.
  3. Etičnost
  Društvo savjesno i odgovorno ispunjava svoje obveze prema korisnicima usluga, ostalim poslovnim partnerima i radnicima Društva.
  4. Organizacijska okolina
  Društvo potiče razvoj organizacijske okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad, ne ograničavajući pri tom individualne sposobnosti radnika, njihovu inovativnost i inicijativu pri samostalnom obavljanju radnih zadataka.
  5. Razvoj
  Društvo posebnu pozornost poklanja uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućuje radnicima usvajanje novih znanja i zvanja.

   

  OSNOVNI PRINCIPI U POGLEDU ODNOSA S TREĆIM STRANAMA
  Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama su transparentnost, zakonitost u radu, pouzdanost, kvaliteta usluge i zadovoljstvo korisnika usluge, sigurnost i zaštita, briga o potrošaču, uzajamno korisni odnosi s dobavljačima, stalan nadzor nad poslovnim procesima, društveno odgovorno poslovanje, stalno usavršavanje zaposlenika i usvajanje novih tehnologija, kontinuirana nadogradnja i poboljšavanje sustava kvalitete.

  Prikupljanjem informacija o ispunjenju potreba i stupnjem zadovoljstva korisnika usluga, Društvo vrši analize za provedbu bitnih poboljšanja u izvršenju obveza prema svim korisnicima usluga.