• Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

    Author: Vodovod d.o.o
    Objavljeno:20/06/2017

    Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za četverogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave „Građevinsko-zanatski radovi na vodnokomunalnim građevinama i objektima javnog isporučitelja vodnih usluga“ u vremenu od od 20.06.2017. do 26.06.2017. godine je objavljena na slijedećem linku.