• Skupština društva

  Author: Vodovod d.o.o

  Skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, a osobito o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora i Uprave, godišnjim financijskim izvješćima, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, izmjeni Društvenog ugovora, statusnim promjenama i prestanku rada Društva.
  Skupštinu Društva sastavljena je od ovlaštenih predstavnika članova Društva.
  Skupština Vodovoda d.o.o. Omiš broji 3 člana:

  – Grad Omiš

  – Općinu Dugi Rat

  – Općinu Šestanovac