• Upute za korištenje

  Author: Vodovod d.o.o
  Kategorija: Moj račun

  Aplikacija e-komis je namjenjena partnerima tvrtke Vodovod d.o.o. Omiš.

  Aplikaciji se pristupa upisivanjem korisničkog imena i lozinke (nalaze se na svakom poslanom računu partnera).

  Prijavljivanjem u sustav možete do slijedećih informacija i radnji:

  – Pregled izdanih računa
  – Pregled očitanja i potrošnje u proteklim razdobljima
  – Pregled zaduženja i uplata
  – Pregled obračunatih kamata

  Ako u E-mail obavijestima ostavite svoju e-mail adresu možete zatražiti prijepis bilo kojeg računa koji će u kratkom roku stići na Vaš mail.

  Isto tako možete zatražiti stalno slanje računa putem e-maila.